Архив 2018-2019 година

УЧЕБНАТА 2018 – 2019 година

УЧЕБНАТА 2018- 2019 година

Учебните занятия започват на 1-ви септември 2018 година (събота) за 1-ви „а“ 1-ви „б“ , 2-ри „б“, 2-ри „в“, 3-ти „б“, 4-ти „б“, 5-ти, 6-ти клас и Подготвителна група. За останалите класове, моля, направете справка

Учебните занятия през 2018-2019 година се провеждат на две места:

събота  в  Campus de la PLAINE в аудиториите на Свободния университет на Брюксел-ULB. Залите са в корпус А :  P.A2.120 + P.A2.122 + A2.220 + P.A2.222., за 1-ви „а“ 1-ви „б“ , 2-ри „б“, 2-ри „в“, 3-ти „б“, 4-ти „б“, 5-ти, 6-ти клас и Подготвителна група,

за останалите класове  учебните занятия се провеждат на  Avenue Аlbert Lancaster 47 A, 1180-Bruxelles.

За справка: 

Седмичен график и програма на часовете- моля, направете справка

Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2018-2019 година: