Архив 2017-2018 година

УЧЕБНАТА 2017- 2018 г.

Учебните занятия през 2017-2018 година се провеждат на две места:

събота  в  Campus de la PLAINE в аудиториите на Свободния университет на Брюксел-ULB. Залите са в корпус А :  P.A2.120 + P.A2.122 + A2.220 + P.A2.222., за

1-ви В, 1-ви Г, 2-ри А, 2-ри Б, 3-ти Б, 4-ти Б, 5-ти, 6-ти, 7-ми клас и Подготвителна група,

за останалите класове  учебните занятия се провеждат на  Avenue Аlbert Lancaster 47 A, 1180-Bruxelles.