Списък за лятно четене

Списък за лятно четене и задължително изучавани книги.
Препоръчителната литература е съобразна с  учебната програма на МОН за българските неделни училища в чужбина.