Родителски съвет

Родителски съвет

Г-жа Мина Петручи

Председател на РС

Г-жа Цонка Йоцова

Заместник- председател на РС

Г-жа Мария Карагьозова

Г-н Марин Начев

Г-жа Ралица Митева

Г-н Александър Петков

Г-жа Албена Пашова

секретар и финасист в Училището