Учебници

Учебници

Учебниците и учебните тетрадки са раздават безплатно в началото на учебната година само срещу ДЕКЛАРАЦИЯ за получени учебници и учебни тетрадки

Учебниците се връщат в края на учебната година.
При загуба или повреда, стойността на учебниците се възстановява.