ЕКИП

Учители

Маг. Миглена Дикова-Миланов

 Училищен ръководител от 01 януари 2022 г., учител по БЕЛ и в Модул БЕЛ по ОЕЕР (общата европейска езикова рамка). През 2008 г. защитава докторат по философия на тема “Културалната политика на възвишеното” в Католическия университет в Льовен, Белгия. От 2014 г. преподава български език и култура в Университета в Гент, Белгия.

Анита Тодорова

 Учител по Български език и литература.

Севджан Юсейн Осман

Учител по Български език и литература.

Байсе Вейби Касъмларлъ

Учител по Български език и литература.

Галина Кардалева

Учител по Български език и литература.

Кадер Кямел

Учител по Български език и литература.

Христо Караславов

Учител по Български език и литература.

Нели Ицкова

Учител по География и икономика на България и История и цивилизации на България.

Илияна Иванова

Учител по География и икономика на България и История и цивилизации на България.

Албена Пашова

Финансист и секретар на БУ Пейо Яворов.