Ученици

Ученици

В помощ на взаимоотношенията между децата и възрастните

  • Уважаеми родители,

От 1 октомври в училището ни е предоставено време и място на деца и родители за консултации и работа с български психолог.

Ще има възможност за провеждане на консултативни и терапевтични сесии с деца и юноши, което би позволило да се разберат и да се посрещнат затрудненията на децата в емоционален, когнитивен (затруднения в ученето) и психосоциален (взаимоотношенията с възрастните и връстниците) план.

Госпожа Светлана Пехливанова е психолог (ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“), гещалт терапевт (Български институт по гещалт терапия). Завършила е специализирани курсове за работа с деца от аутистичния спектър и деца със специални нужди, арт терапия, Монтесори обучение, ненеасилствена комуникация. Има опит в работа с деца с ментална ретардираност, затруднения в обучението, хиперактивност и затруднения в концентрацията и вниманието, поведенчески проблеми.

  • Уважаеми родители,

От 1 октомври в училището ни е предоставено време и място на деца и родители за консултации и работа с български логопед.

Госпожа Галина Кардалева  има бакалавърска степен по специалността  „Специална педагогика“ и магистърска степен по психология и консултиране с опит (Холандия, Малта, Белгия) при работа с деца с увреждания, включително деца с обучителни затруднения и затруднения в говора. Тя предлага индивидуален подход и персонализирана програма за развитие на говора и интерактивността на детето.

Целта е да се постигне постепенен прогрес с помощта на упражнения, съвети и редовна оценка.