Допълнителни материали и помагала

Допълнителни тетрадки и материали

Необходими работни тетрадки и допълнителни материали за учениците:

започващи Подготвителен клас

Практически съвет!

Избягвайте тетрадките с вестникарска хартия, както и твърдите моливи Н. Те правят работата на вашето дете непрегледна и унищожават труда, който то е положило!

започващи І клас

Практически съвет!

Избягвайте тетрадките с вестникарска хартия, както и твърдите моливи Н. Те правят работата на вашето дете непрегледна и унищожават труда, който то е положило!

завършващи І и започващи ІІ клас

започващи ІІІ клас

започващи ІV клас

Могат да продължат да използват тетрадките по Литература /четене/ и Български език от предишната година.

започващи V клас

започващи VІ клас

започващи VІІ клас

започващи VІІІ клас

започващи VІІІ клас

започващи ІХ клас

започващи Х клас

започващи ХІ клас

започващи ХІІ клас