от МОН

От МОН

Сертификационни изпити за покриване на ниво на владеене на български език (БЕ), съответстващ на Общата европейска референтна езикова рамка (нива от А1 до Б2), по която рамка се оценяват компетенциите в четирите умения: слушане, четене, говорене, писане, които провежда ИЧС/ДЕО към СУ „Св. Климент Охридски“

Писмо от г-жа Наталия Михалевска-Директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” (ОБГУМ) относно приема на ученици от чужбина в български училища след завършен 7.клас: