За подробности по учебната програма на МОН за Българските неделни училища в чужбина (БНУЧ) от сайта на МОН – тук:

*Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2017/2018 година постъпват в I, във II, в V, в VI и VIII клас.
Програмите са одобрени със Заповед № РД09-4901/04.09.2017 г. на министъра на образованието и науката https://www.mon.bg/bg/2082
*Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2018/2019 година постъпват в III, в VII и в IX клас.
Програмите са одобрени със Заповед № РД09-5365/06.10.2017 г. на министъра на образованието и науката https://www.mon.bg/bg/2124
*Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2019/2020година постъпват в IV и в X клас.
Програмите са одобрени със Заповед № РД09-78/22.01.2018 г. на министъра на образованието и науката https://www.mon.bg/bg/2240
*МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за работа с учебни програми по български език и литература, компонент „Български език“, за обучението, организирано в чужбина: metodichesko_rakovodstvo_bel_chuzhbina 

*Учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за обучението, организирано в чужбина, за учениците от V-VII клас през учебната 2017/2018 година.
Програмите са одобрени със Заповед № РД09-5386/10.10.2017 г. за утвърждаване на учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за обучението, организирано в чужбина, съгласно приложенията: https://www.mon.bg/bg/2125

Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2018-2019 година: UchPl_chuzhbina_2018- 2019

Годишни тематични разпределения за задължително изучаваните предмети по програмата на МОН (ЗИП)  за Българските неделни училища в чужбина (БНУЧ),:

 по Български език и литература:

Годишното тематично разпределение_ БЕЛ_ смесена група 3 и 4 подготвителна група

Тематичен план за разпределение на учебния материал по БЕЛ – 1.клас

Тематичен план за разпределение на учебния материал по БЕЛ – 2.клас

Тематичен план за разпределение на учебния материал по БЕЛ – 3.клас

Тематичен план за разпределение на учебния материал по БЕЛ – 4.клас

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ- БЕЛ 4 клас

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ- БЕЛ 5 клас

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ- БЕЛ 6 клас

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛ 7 КЛАС

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛ 8 КЛАС

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛ 9 КЛАС

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛ 10 КЛАС

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛ 11 КЛАС

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛ 12 КЛАС

по География и икономика на България:

Тематично разпределение за 5.клас ГЕОГРАФИЯ

Тематично разпределение за 6. клас ГЕОГРАФИЯ

Тематично разпределение за 7. клас ГЕОГРАФИЯ

Тематично разпределени по География за 10 клас

 по История и цивилизации на България:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 5 клас

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 6 клас

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 7 клас

Годишно тематично разпределение по ИСТОРИЯ -11. клас

 

Годишни тематични разпределения за кръжок СИП по “РОДИНОЗНАНИЕ” :

СИП по Околен свят за 1. клас:

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-Околен свят 1 клас

СИП по Човекът и обществото за 3. и за 4. клас:

Тематичен план за разпределение на учебния материал по ЧиО – 3-ти клас

Тематичен план за разпределение на учебния материал по ЧиО 4-ти клас