І-ви срок    02.09.2019 г. (понеделник) – 26.01.2020 г. (неделя)
Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.
ІІ-ри срок    27. 01. 2020 г. (понеделник) – 27. 06. 2020 г. (събота включително)

Учебните занятия по програма ЗИП в БУ приключват, както следва:

ПГ А-3 група учат 31 учебни седмици, приключват в сряда, 13 май 2020

ПГ Б-4 група учат 31 учебни седмици, приключват в събота, 23 май 2020

1-те класове учат 30 учебни седмици, приключват в събота, 16 май 2020

2-те класове учат 34 учебни седмици,  приключват в събота, 13 юни 2020

3-ти А клас   учат 34 учебни седмици,  приключват в сряда, 03 юни 2020

3-ти Б клас   учат 34 учебни седмици,  приключват в събота, 13 юни 2020

3-ти В клас   учат 34 учебни седмици,  приключват в събота, 13 юни 2020

4-ти А клас  учат 34 учебни седмици,  приключват в  сряда, 03 юни 2020

4-ти Б клас  учат 34 учебни седмици,  приключват в събота, 13 юни 2020

5-ти А  клас учат 34 учебни седмици,  приключват в сряда, 03 юни 2020

5-ти Б  клас учат 34 учебни седмици,  приключват в събота, 13 юни 2020

6-ти клас   учат 34 учебни седмици,  приключват в събота, 13 юни 2020

7-ми клас  учат 34 учебни седмици,  приключват в събота, 13 юни 2020

8-ми  клас учат 30 учебни седмици,  приключват в понеделник, 4 май 2020

9-ти клас   учат 30 учебни седмици,  приключват в петък, 8 май 2020

10-ти клас  учат 36 учебни седмици,  приключват в сряда, 17 юни 2020

11-ти клас  учат 36 учебни седмици,  приключват в сряда, 17 юни 2020

12-ти клас  учат 31 учебни седмици , приключват във вторник, 12 май 2020