ТАКСИ

Таксите по български език и литература, история, география и подготвителна група за учебната 2016/2017 са както следва:

Клас Предмет I срок II срок
Подготвителна група Бълг. език и литература 145.00 EUR 145.00 EUR
1 – 8 клас вкл. Бълг. език и литература 145.00 EUR 145.00 EUR
9 – 12 клас вкл. Бълг. език и литература 145.00 EUR  145.00 EUR
6, 10, 11 клас История 95.00 EUR 95.00 EUR
7, 8, 10 клас География 95.00 EUR 95.00 EUR
5 клас История и География 95.00 EUR 95.00 EUR

[trx_infobox style=”success” closeable=”no” animation=”fadeIn” icon=”none”]Намаление на таксата за всеки отделен предмет в размер от 15 евро на година по БЕЛ, 10 евро на година по История, 10 евро на година по География може да бъде получено след подаване на декларация от родителите, че обучението не е финансирано от бюджета на РБългария или друга организация. Формуляр на декларацията може да бъде получен в училището или изтеглен от ТУК[/trx_infobox]

[trx_infobox style=”regular” closeable=”no” icon=”inherit” animation=”fadeIn”]

Съответните суми трябва да се преведат по сметка:

ING BANK

сметка No 363-1363190-89

AMBASSADE DE BULGARIE

адрес AV HAMOIR 58, 1180 UCCLE

IBAN: BE45 3631 3631 9089 /или е-формат ВЕ45363136319089/

BIC: BBRUBEBB

[/trx_infobox]

Документи

 

[dg fancy=”false” attachment_pg=”false” paginate=”true” ids=”371,360,364″]