1. Брой часове за СИП Околен свят в 1-ви клас: 30 учебни седмици по 1 час = 30 часа на паралелка
  2. Брой часове за СИП Околен свят  във 2-ри клас: 34 учебни седмици по 1 час = 34 часа на паралелка
  3. Брой часове за СИП Човекът и обществото в 3-ти клас: 34 учебни седмици по 1 час = 34 часа на паралелка
  4. Брой часове за СИП Човекът и обществото в 4-ти клас: 34 учебни седмици по 1 час = 34 часа на паралелка
  5. СИП Кръжок по „Литература и творческо писане“ за ученици от всички класове, ръководител г-н Христо Караславов. Група от не повече от 8 деца.Продължителност: 60 минути (1,5 учебни часа) с 10 минути междучасие.

Идеята на този кръжок е – от една страна да се запознаем по-детайлно с богатството на българската литература, като започнем от приказките и легендите и продължим с повече или по-малко познатите български автори от 19 и 20-ти век до наши дни. 

От друга страна, иска ми се децата да погледнат на литературата като на свое творческо приключение, като на начин да изразяват себе си, създавайки свои собствени текстове. 

На фокус не са учебните литературни анализи, в този смисъл СИП-а няма за цел да преповтаря учебната програма. 

Целта е да потърсим връзката между знанието и въображението, като се запознаем с повече произведения и повече автори, като четем произведенията заедно и заедно ги коментираме, всеки търсейки своя си вратичка в разбирането им. И разбира се, като си измисляме и пишем приказки, разкази, истории.

Предвид че съдържанието на кръжока не е обвързано с конкретен учебен материал за конкретен клас, този СИП е предвиден за деца от 5-ти до 8-ми клас включително, но не бих се учудил, ако се окаже полезен и за по-големите. Желани резултати:

  • да се подобри четенето на децата;
  • да научат повече за българската литература (произведения и автори);
  • да отключат, но и да владеят творческото си въображение;
  • да подобрят писането на текстове.

6. СИП Кръжок по „Изкуство и Философия“ за деца от 6 до 14 години, ръководител г-жа Мария Карагьозова. 

СИП-ът се предлага в следните дни : Понеделник, Четвъртък или Петък от 17.15ч до 18.15ч , в сградата на  Avenue Lancaster 47 A, 1180-Bruxelles. Ето допълнителна информация за СИП « Изкуство и Философия » : „Трябва да се опитате да разберете – не кой знае повече, а кой знае по-добре.“ Мишел дьо Монтен, френски философ и писател (1533-1592)

Защо да чакаме последните години от училищната програма, за да усетим радостта, породена от философската дискусия ? 

Ако функцията на училището е да дава и развива знания, умения и компетенции според отделно обособени дисциплини, то философията ни занимава с останалото : с мъдрото или с това, което никой не знае и никой не може, но което ни ангажира по пътя на изследването на общи и фундаментални въпроси, засягащи човека и света. 

В СИП « Изкуство и Философия » децата са поставени в центъра на активна среда, в която разсъждават по въпроси като приятелството, щастието, истината, справедливостта, емоциите, красивото.

Чрез дикусии и разговори по  тези универсални теми, водени на език достъпен за децата, те експериментират систематичния подход при воденето на дискусии, развиването на рационалната аргументация, креативното мислене, отстоявяането на лична позиция, но и трансформацията, обогатяването на индивидуалната гледна точка в контакта й с гледната точка на Другите. 

Изкуството е неразделна част от заниманията: децата анализират художествени творби, съобразени с разискваната тема, но също така създават авторски (колективни или индивидуални) произведения (колаж, рисунка, движение, текст), вдъхновени от филофските изследвания, които провеждат заедно.

И за да бъдат децата спокойни духом, щастливи и „присъстващи тук и сега“, заниманията включват кратки упражнения с фокусиране върху дишането и наблюдение на моментните мисли и чувства. Чудесен начин за релаксиране на ума и подобряване на концентрацията за децата!

СИП “Изкуство и Философия » се предлага от Мария Карагьозова: 

Адвокат към Белгийската адвокатска колегия, специализирана в областта на Договорно право, Европейско право, Детско правосъдие; Автор на късометражни и документални филми; Oрганизатор на художествени и фотографски изложби;

Мария Карагьозова следва обучение по Философия с деца към френската Фондация СЕВ : “Fondation SEVE” на философа Frédéric Lenoir https://www.fredericlenoir.com/actualites/la-fondation-seve/, чиято методология е вдъхновена от Matthew Lipman “Thinking in Education”, 1991;

През 2019, Мария Карагьозова практикува „Изкуство и Философия с деца” в Lycée français Jean Monnet, Bruxelles