Правилникът  на Българското училище “Пейо Яворов” в град Брюксел към Посолството на Република България в Кралство Белгия, приет на Общото събрание на родителите / 1-ви октомври 2017г. /- тукПравилник на БУ Пейо Яворов- Брюксел – 17 10 2017 г

Правила за работата на Родителския съвет към Българското училище „Пейо Яворов“ към посолството на РБ в Брюксел приети на Общото събрание на родителите – тук

Правила РС приети на ОС -01.10.2017

Протокол от Общото събрание на родителите – тук:  ПРОТОКОЛ ОС 01-10-2017