• Училището е регистрирано по Постановлението за финансово подпомагане на българските неделни училища в чужбина- ПМС 334 на МС от 8.12.2011г., под номер 7, като Посолско училище.  Списъкът е утвърден със Заповед № РД09-1024/ 29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за финансово подпомагане https://www.mon.bg/bg/174
  • Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2019-2020 година: http://razpredelenie_UchVreme_chuzhbina_2019-2020
  • ВАЖНО: Прием на ученици от чужбина в български училища в България след завършен 7. клас –  писмо от г-жа Наталия Михалевска-Директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” (ОБГУМ) относно приема на ученици от чужбина в български училища след завършен 7. клас :  Прием на ученици от чужбина в български училища след завършен 7.клас
  • Постановление №90 на Министерския съвет от  29 май 2018 година за българските неделни училища в чужбина (БНУЧ) : ПМС №90 от 29.05.2018 година за БНУЧ
  • Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2018-2019 година: UchPl_chuzhbina_2018- 2019
  • Заповед  № РД 09-1577/31.07.2018 г. за определяне на размера на  средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина (БНУЧ):  https://www.mon.bg/bg/174
  • Сертификационни изпити за покриване на ниво на владеене на български език (БЕ), съответстващ на Общата европейска референтна езикова рамка (нива от А1 до Б2), по която рамка се оценяват компетенциите в четирите умения: слушане, четене, говорене, писане, които провежда ИЧС/ДЕО към СУ „Св. Климент Охридски“http://mon.bg/upload/7447/reglament_BG_online.pdf
  • Писмо от Заместник-министъра на oбразованието и науката, госпожа Деница Сачева, от 15.06.2018г.: pismo_do_Bruxell _ot Zam.ministur Sacheva_ 15.06.2018g
  • Писмо от г-жа Наталия Михалевска-Директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” (ОБГУМ) относно приема на ученици от чужбина в български училища след завършен 7.клас: Прием на ученици от чужбина в български училища след завършен 7.клас