Започва записването за 2018-2019 учебна година

2018-08-24 11:53:27

За да запишете детето/децата си, моля, попълнете формуляра и ни го изпратете сканиран на електронния адрес на училището: bg.uchilishte.bru@gmail.com

Оригиналът на заявлението ще ни го представите в началото на учебната година.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ от 08 06 2018

Постъпването на децата в Българското училище „Пейо Яворов“ е на доброволен принцип.

Учебната програма за 2018-2019 учебна година и предварителното седмично разписание на часовете ще бъдат публикувани на сайта на училището.

Учебните занятия в събота ще се провеждат в Университета ( ULB ) в корпус А, както беше и през 2017-2018 учебна година,  в Campus de la PLAINE,  Boulevard de la Plaine 236, 1050 Ixelles

Учебните занятия в сряда и през седмицата след 17.00 часа ще се провеждат на авеню „Алберт Ланкастър“47А, както беше и през 2017-2018 учебна година.

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНАТА ТАКСА

Годишната училищна такса е дължима до края на месец септември на текущата учебна година по сметката на училището, публикувана на официалната страница на училището. Годишната училищна такса е невъзвръщаема. Годишната училищна такса се определя до 1 септември на текущата учебна година и се публикува на официалната страница на училището. Дете, записано по-късно, заплаща пропорционална такса спрямо времето на записване.

Внимание! В банковия превод задължително се попълват имената и класа на ученика на латиница и се уточнява заплащаната такса: „такса ЗИП“ или „такса Родинознание“.

В случай на неизплащане на дължимата такса, училището си запазва правото да начислява лихви, определени според приложимите законови разпоредби.

Училищната такса не включва застраховка за детето/децата в случай на нанесена от него/тях щета или на злополука по време на учебните занятия в Българското училище „Пейо Яворов“. В случай на възникнали щети или злополука, причинени от детето/децата по време на учебните занятия, родителите остават изцяло отговорни за поемане на съответните разходи.

Hовата сметка на училището, по която ще се внасят таксите за 2018-2019 учебна година е:
BE 27 0689 1016 5373
Belfius
Ecole bulgare „Peyo Yavorov“ auprès de l’ambassade de Bulgarie en Belgique

Таксата за ЗИП за първо дете е 180 евро, таксата за ЗИП за второ дете е 150 евро. 

За допълнителна информация относно таксите, тук: https://bguchilishtebru.be/taksi-2/

или тук: https://bguchilishtebru.be/taksi-za-2018-2019-uchebna-godina/

 

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи