15sept2017_1

За новата 2020-2021 учебна година

2021-05-23 08:54:45

Уважаеми родители, 

Учебните занятия за новата 2020-2021 учебна година започваме присъствено в сряда, 02 септември, на авеню ,,Алберт Ланкастър“ 47 А, 1180 Брюксел, за учениците от 2.А клас, с учител г-жа Смиляна Цонева Ойлер , с 5.А и 6.А клас География на Българския с учител г-жа В. Найденова. 

Учебните занятия за учениците, чиито класни ръководители / учители/ са: г-жа Теодора Докова, г-жа Ивелина Чиликова и г-н Христо Караславов, ще започнат учебната година присъствено с една седмица по-късно, от сряда 09-09-2020. Г-жа Докова започва от 11-09-2020г. 

Все още договорът за наемане на помещенията предстои да бъде подписан… 

МОЛЯ, следете информацията, която ще публикувам веднага след подписване на договора на сайта на БУ и ФБ групата на БУ.  

Все още договорът за наемане на помещенията предстои да бъде подписан… 

Ще доуточняваме кой клас/паралелка в кой кабинет ще бъде. Училището си запазва правото да промени графика на часовете, както се случва всяка година, при разкриване/закриване на паралелки и пр.  

Часовете по ЗИП: БЕЛ История и География на Българския, СИП РОДИНОЗНАНИЕ: Околен свят и Човекът и обществото ще се провеждат според обявения график. 

В Събота учебните занятия  би трябвало да  се провеждат в училище Singelijn SecondAir, Place des Carabiniers 18A, 1030 Schaerbeek,   

Би трябвало да започнем на 05-09… 

На добър час през новата учебна година.  

С уважение, 

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи