za novata 2020-2021

За новата 2020-2021 учебна година Българско училище „Пейо Яворов“ в гр. Брюксел търси учители

2020-11-24 10:49:39

За новата 2020-2021 учебна година  Българско училище „Пейо Яворов“ в гр. Брюксел търси : 

 • учител с предучилищна и начална педагогика
 • учител по история и цивилизации на България от 5-ти до 12-ти клас

Изисквания към кандидатите:

 • да има Висше педагогическо образование по специалността
 • да има опит в образователната сфера като учител
 • да е високо мотивиран, c добри организаторски качества, със способност за работа в екип
 • редовна карта за престой и право на работа в Белгия

Функции на учителя:

 • позицията на учителя е с непълно работно време : вечер след 17 часа през седмицата, сряда следобяд и събота през деня в зависимост от учебната програма и по съответния учебен предмет
 • да участва  в допълнителните мероприятия,  които се организират с образователно-възпитателна и патриотична цел
 • да поддържа комуникацията с родителите и ги информира за учебният процес, важни дати и събития
 • да изготвя ежемесечен отчет за извършваните дейности, който предоставя на директора на училището
 • да се самоосигурява според законодателството
 • да следи и отговаря за безопасността на учениците, за дисциплината и доброто им поведение
 • да следи и отговаря, наред  с директора на училището, за поддържане на високо ниво на противопожарна безопасност
 • учителят е отговорен да изпълнява възложените му от директора задачи

Заплащане: Родителският съвет е гласувал почасово възнаграждение / хонорар /. Заплатата се образува въз основа на проведените часове за всеки месец и не може да бъде основен източник на доходи.

Кандидатстване: Молим кандидатите, които проявяват интерес да изпратят автобиография  , мотивационно писмо  и копие от дипломата до : bg.uchilishte.bru@gmail.com;

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи