XIII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „СЛЪНЧЕВИТЕ РУНИ В БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ И ИСТОРИЯ”

2022-02-23 12:01:30

Покана за участие в  XIII МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „СЛЪНЧЕВИТЕ РУНИ В БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ И ИСТОРИЯ” СИЛИСТРА 2022

I. Целта на конкурса е младите хора:

– да открият красотата в слънчевите багри, руни, знаци, форми, орнаменти, втъкани в

народната носия от родното място, като ги извадят от раклата на баба или потърсят в

Етнографския музей и сбирки;

– да повишат интереса си към изкуството на самобитните майстори при везане и тъкане

на българската национална носия и тъкани (възглавници, ковьори, пешкири, колани и

др.) от родния край;

– да придобият знания за особеностите и стилистиката на орнаментите в българския

фолклор;

– да съхранят самобитната българска традиция и култура за бъдещите поколения, като

ценен принос в общоевропейското културно наследство;

– да открият корените на своя род и да си направят родословно дърво;

– да се запознаят и гордеят със историческите събития и личности, въздигнали

авторитета на Българската държава от Авитохол, Кубрат и Аспарух и до днес,

древнобългарските руни и писменост, достигнали до наши дни.

II. Жанрове:

живопис и графика;

приложно изкуство и колажи;

компютърна графика и презентация;

снимка на детето в народна носия;

българска азбука и текстове на Глаголица и Кирилица;

български традиции, обичаи, празници и символи;

родословно дърво на автора.

III. Условия за участие:

– в конкурса участват само снимки на изработените творби в посочените жанрове

и оригинали на компютърни графики и презентации;

– всяка творба трябва да бъде снимана с дигитален фотоапарат и снимката да се

изпрати във формат *.jpg в прикачен файл на e-Mail: slancheviruni@gmail.com

Размерът на снимката трябва да е дo 10MB.

За участие се приемат само снимки с високо качество;

– всяка снимка трябва да бъде изпратена с информация за автора:

– трите имена на автора /години, адрес, училище, телефон/

– заглавие на рисунката

– име на учителя

– всяка творба да е придружена с текст, който да съдържа кратко описание на

творбата (от коя историко-географска област е шевицата, на кого е

принадлежала носията, какво знаете за цветовете, орнаментите и значението

на шевицата).

– продължителността на компютърните презентации да е от 2 до 5 минути, със текст на

български език;

– размерът на творбата живопис, графика, приложно изкуство, колажи, снимка на детето

в народна носия, родословно дърво на автора да е А3 или А4;

– наградените рисунки имат запазени авторски права и организаторите имат право да

ги публикуват и представят в изложби.

Рисунките ще бъдат оценявани в две възрастови групи:

– I група – от 6 до 12 год.

– II група – от 13 до 18 год.

Краен срок за получаване на творбите : 30 март 2022 г.

на e-Mail: slancheviruni@gmail.com

За връзка: slancheviruni@gmail.com

Facebook: Слънчеви руни / Slanchevi runi

ДАЙТЕ ВОЛЯ НА ФАНТАЗИЯТА СИ !

ПОТЪРСЕТЕ КОРЕНИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РОД !

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи