Slide1

Видео уроци "Хвърчащата класна стая"

2022-05-19 12:49:10

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да представя на Вашето внимание иновативни видео уроци, посветени на историята и археологията, традиционната кухня, музиката, изкуството и културата на България, Турция и Тунис.

Това е първата в България on-line (достъпна безплатно в Youtube) експериментална поредица от видео-уроци за ученици между 11-16 годишна възраст. Целта им е да установят траен и устойчив обмен на културна информация и също така да направят ученето по-интересно и вълнуващо, независимо дали е в училище, вкъщи или дори на път.

Уроците са част от изпълнение на проект „EURO MED The Flying Classroom“ (Хвърчащата класна стая), финансиран от  Фондация за Евро-средиземноморски междукултурен диалог „Анна Линд” www.annalindhfoundation.org

Съдържанието на материалите е достъпно на български, английски, турски и арабски език тук: https://www.youtube.com/watch?v=VfWWdStE5Pw

Сдружение „АРГИ“ има дългогодишен опит в сферата на глобалното и гражданско образование и изпълняваме множество проекти посветени на теми като устойчиво развитие, междукултурен диалог, опазване на околната среда, социално приобщаване, многообразие и др. Работим в тясно сътрудничество с организации от ЕС, Македония, Турция, Сърбия и др. и с радост ще предоставим на Вашето внимание и други иновативни учебни помагала и материали за обучение.

От 2017 г. сдружението е вписано в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на учители към МОН / http://iropk.mon.bg/public/search  

Ще се радваме с нашите уроци от „Хвърчащата класна стая“ да вдъхновим учители и ученици и те да бъдат полезен образователен ресурс във формалното и неформалното образование на учениците в Българско училище „Пейо Яворов“.

С уважение,

Цветелина Нешкова

Председател на УС на

СНЦ „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)”

1505 София, България

Ул.“Иван Миланов“ 5, ет.1

Тел+ 359 889716937

www.arci-ngo.org

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи