SU

Възможности за обучение в държавни висши училища на българи, живеещи в чужбина

2020-04-25 14:27:09

Уважаеми дами и господа, 

Приложено изпращаме за информация писмо относно възможностите за обучение в държавни висши училища на българи, живеещи в чужбина на основание ПМС 103/1993г.   писмо от Д ВО 

В писмото са дадени и контактни данни на експерти от дирекция „Висше образование“ в МОН

С пожелания за светли коледни празници и успешна нова година! 

Владима Попова-Натова

Дирекция “Образование на българите зад граница и училищна мрежа”

Министерство на образованието и науката  

Тел. +359 2 921 7 582

 

 

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи