vnimanie

Важно съобщение до родителите на учениците от БУ ,,Пейо Яворов"

2021-07-04 02:43:49

Уважаеми родители,
Постъпили са оплаквания от живущите в непосредствена близост до училището, в което се провеждат съботните занятия на учениците от Българското училище. Те са свързани с почти непрестанния шум, който е налице през целия ден в междублоковата уличка, водеща до двора на училището.
Училищното ръководство с притеснение взима под внимание тези оплаквания и отчита, че е от голяма важност за училището да Ви помоли за стриктно придържане към следните правила от утре:
1. Забранява се паркирането на автомобили в междублоковата уличка, водеща до двора на училището.
2. Крайно нежелателни са продължителните струпвания на хора в междублоковата уличка, водеща до двора на училището, които са съпътствани от дълги разговори на висок глас/ силен смях/ викове.

С огромни усилия, в продължение на дълго време и вследствие на многобройни разговори и срещи миналата година се намери подходяща сграда, в която да се приюти Българското училище в Брюксел.

Нека с общи усилия, спазвайки известни правила, да продължим да се възползваме от тази възможност и занапред.

С уважение,
Ръководството на БУ ,,Пейо Яворов”

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи