vnimanie

Важно съобщение до родителите на учениците от БУ ,,Пейо Яворов"

2022-05-19 12:51:53

Уважаеми родители,

Както вече знаете от миналата учебна година, има оплаквания от живущите в непосредствена близост до училището, в което се провеждат съботните занятия на учениците от Българското училище  ( Singelijn Second’Air, Place des Carabiniers 18A, 1030 Schaerbeek ) .

Те са свързани с почти непрестанния шум, който е налице през целия ден в междублоковата уличка, водеща до двора на училището.
Училищното ръководство с притеснение взима под внимание тези оплаквания и отчита, че е от голяма важност за училището да Ви помоли за стриктно придържане към следните правила от утре, 25.09.2021г.:


1. Забранява се паркирането на автомобили в междублоковата уличка, водеща до двора на училището.


2. Крайно нежелателни са продължителните струпвания на хора в междублоковата уличка, водеща до двора на училището, които са съпътствани от дълги разговори на висок глас ( силен смях) викове.

3. Молим, Родителите на учениците от 2-ри до 9-ти кл. да оставят децата си  на тротоара, или в началото на междублоковата уличка, максимум до двете колони, и децата сами да продължават през двора на училището към съответните си кабинети. Г-н Живко Чакъров продължава да е охрана и ще бъде на Вашето разположение, в случай на необходимост.

4. Изключение се прави за семействата на деца от Подготвителните групи ( Детската градина) и от Първите класове.

5. Изключение се прави само в началото и за новозаписаните ученици, които са за първа година при нас, докато се адаптират и свикнат със средата.

За Ваша информация: Имах разговор на 18.09.2021г. с представител на живеещите и обещах, че всички ние, от Българското училище, ще бъдем дисциплинирани. Правилата се спазват и през седмицата от родителите на белгийските ученици. Тази междублоковата уличка е частна собственот на живеещите, а не на училището Singelijn Second’Air.

С огромни усилия, в продължение на дълго време и вследствие на многобройни разговори и срещи се намери подходяща сграда, в която да се приюти Българското училище в Брюксел.

Нека с общи усилия, спазвайки известни правила, да продължим да се възползваме от тази възможност и занапред. Бъдете здрави!

Благодарим ВИ за разбирането и за сътрудничеството.

С уважение,
Ръководството на БУ ,,Пейо Яворов”

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи