probnite testove, aprobatsiata – 24 april 2021 g.

Важно! От МОН, дирекция ОБГУМ

2021-04-25 20:00:05

Във връзка с постъпили въпроси и предложения ви напомням, че предстои единствено техническа проба за провеждане на тест в електронна среда, който е с незадължителен характер за всички ученици и е само в полза на учениците  и учителите за придобиване на необходимите умения и опит за следващата учебна година.  

Както е посочено във вече изпратената инструкция, кодът се предоставя само на учениците – от представителя на съответното БНУ, който го е получил.   

Учителите ще имат възможност да се запознаят с примерните тестове чрез този, който има достъп до платформата. Обявеният механизъм не предполага достъп до данни на организациите.

С цел облекчаване на достъпа на учениците до платформата, всеки ученик, по време на пробното влизане в системата на 24 април,  ще има достъп чрез въвеждане на кода и избор на класа, в който се обучава – без да е необходимо да избира името си от списъка с останалите ученици.

Това ще позволи да  се тренира включване в системата и запознаване с примерните тестове.

Информация за организацията на провеждането на тестовете на 15 май ще бъде предоставена допълнително.

Желая Ви спокойна и успешна работа!

Асен Петров

държавен експерт

дирекция ОБГУМ

МОН

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи