573991

В сряда, 09-09-2020 учебни часове на авеню ,,Алберт Ланкастър“ 47 А имат следните класове:

2020-11-24 10:46:15

К-т  4

   2 .„А“ клас: БЕЛ от  13:40 до 16:00 ч. (3,5 учебни часа по 35 минути), учител е г-жа Смиляна Цонева   Ойлер.  

 2. „А“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ – ОКОЛЕН СВЯТ  от 16:15 до 16:50 ч.(1 учебен час по 35 минути с 5 мин. междучасие ), учител е г-жа Смиляна Цонева  Ойлер.       

К-т  3

4. „А“ клас: БЕЛ от 13:40 до 16:15 ч. (3,5 уч. часа по 40 мин. с 15 мин. междучасие), учител е г-жа Ивелина Чиликова.

5. „А“ клас: БЕЛ от 16:20 до 18:45 ч. (3,5 уч. часа по 40 мин. с 15 мин. междучасие), учител е г-жа Ивелина Чиликова.

К-т  1

6. „А“ клас: БЕЛ  от 13:45 до 16:20ч. ч. (3,5 учебни часа по 40 минути с 15 мин. междучасие), учител e г-н Христо Караславов

 4. „А“ клас: РОДИНОЗНАНИЕ – Ч и О  от 16:30 до 17:10 ч.(1  уч. часа по 40 мин.), учител e г-н Христо Караславов  

К-т  2

6. „А“ клас: География от 16:45 – 18:10 ч. (ПЪРВИ СРОК /, учител е г-жа Валентина Найденова,  (34 учебни часа/ годишно).

5. „А“ клас: География от 18:50 – 20:15 ч. (ПЪРВИ СРОК) , учител е г-жа Валентина Найденова (34 учебни часа/ годишно).

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи