2 yuni botev

„В пантеона на Свободата“ – литературно четене на Ботевите стихотворения на 2 юни 2021 г.

2021-08-26 22:38:57

БУ „Пейо Яворов“ град Брюксел се включва в литературното четене на Ботевите стихотворения на 2 юни 2021 г. онлайн, с изпълнение  на стихотворението „Хайдути“ от Катерина Велика Банева, ученичка от 4.В клас.

Благодарим ти Кати!

На 2. юни  – Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, РИО – София-град и Столична община реализират в метростанция „Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ритуално четене на Ботевата поезия. Проектът „Ученици четат Ботев в метрото“ беше осъществен от ученици от столичните училища. Поради отворения характер и принципа на доброволно участие инициативата привлече учени от БАН, преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“, граждани, намери широко отражение и в средствата за масова информация.

От 2019 г. проектът е с ново име – „В пантеона на Свободата“,  като се  разширява досегашния му обхват, но се съхранява и обогатява идеята, поставена още със стартирането.

Чрез прочита на поетичните текстове в този тържествен момент и по определен ред участниците навлизат в замисления от Ботев ритуал на поетапен отказ от личното, битовото и делничното и възприемането на обществения идеал като водещ мотив в решенията и постъпките на индивида. Така егоистичното у човека, осмяно в сатиричните творби, бива категорично отхвърлено и заменено от решението за лична жертва в името на всеобщото благо – свободата.

Същевременно чрез стихотворенията „Обесването на Васил Левски“ и „Хаджи Димитър“ поетът революционер дава начало на изграждането на българския Пантеон на героите – духовен храм, в който нацията съхранява паметта пред подвига и се прекланя пред своите герои.

Големият продължител на това дело, наследено и обогатявано и днес, е народният поет Иван Вазов с цикъла оди „Епопея на забравените“, обезсмъртил имената на Възрожденците – просветители и революционери. На 22 септември 2021 г. реализацията на проекта „В пантеона на Свободата“ ще продължи пред гроба на Иван Вазов на ул. „Московска“ с четене на творбите от цикъла „Епопея на забравените“.

Своеобразното „посещение“ на този храм в деня на всенародна почит води до проникване в същността на българското, в невидимата от делничното традиция, която сплотява, съединява и ни прави силни.

Ритуалното четене ще се осъществи от ученици от столичните училища в пространството пред и около паметника на Васил Левски на бул. „Васил Левски“. Участниците ще разположат знамената на Република България и на Европейския съюз и портрета на Христо Ботев на паметника „Левски. Очакваме към събитието да се присъединят ученици, учители, родители, граждани. Събитието ще се излъчи онлайн по интернет с цел приобщаването на сънародниците ни у нас и в българските училища по света  https://youtu.be/gE1Q5-_lwwc

Четенето ще се реализира на 02.06.2021 г., сряда, между 11:00 и 12:15 ч. пред и около паметника на Васил Левски на бул. „Васил Левски“. Участниците (индивидуално или в малки групи) ще четат по ритуалния ред стихотворенията от сборника „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“, като този етап от четенето ще приключи непосредствено преди 12 ч. Преди зазвучаването на сирените, призоваващи да отдадем почит към героите на България, участниците и присъстващите на събитието ще се групират с лице към паметника на Васил Левски. След заглъхването на сирените групата ще прочете в хор Ботевото стихотворение „Хаджи Димитър“. 

Организацията и координацията по изпълнението на проекта е на  РУО – София-град .

Целта е проектът да стане традиционен и се счита, че присъединяването на сънародниците ни от чужбина към ритуалното четене „В пантеона на Свободата“ е важно и е чест за организаторите.

Приканваме нашите сънародници, които ще „присъстват“ онлайн на четенето на Ботевата поезия, да се присъединят към хоровото четене на стихотворението „Хаджи Димитър“.

При възможност може да споделите  клип със своето участие.

Благодарим за проявеното внимание! 

Наталия Михалевска

Директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“

тел.: + 359 2 9217 431, e-mail: n.mihalevska@mon.bg Министерство на образованието и науката

адрес: 1000 София, бул. „Княз Дондуков“ 2А

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи