Утвърдени са новите учебни програми по История и География на България за обучението, организирано в чужбина

2017-10-12 07:55:54

Със заповед № РД09-5386/10.10.2017 г.са утвърдени новите учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за обучението, организирано в чужбина.
За информация-тук: http://mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=2125

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи