290351004_10226842338474369_6089997194968012675_n

Успешно завърши обучението по български език , поздравления!

2022-06-27 21:52:37

Успешно завърши обучението по български език , поздравления!

Децата получиха удостоверенията си в библиотека “София” в Скарбек, където има богата колекция от български книги за деца.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи