7 kl

Урок по Гражданско образование

2020-04-25 14:48:06

В събота, 18 януари, в часовете по География и икономика на България, с учениците от 7-ми клас имахме урок по Гражданско образование, с посещение на лектор, г-н Васил Стойнов – юрист, завършил в България и Германия, докторант по право и понастоящем работещ в Европейската комисия. Той е основател на Сдружение „ПраВодач“, което работи за повишаване на правната култура на младите хора. Целта на срещата ни бе да се повиши правната култура на децата.
Г-н Васил Стойнов говори с учениците за Българската Конституция, за правата и задълженията на гражданите на РБ, за най-важните институции в държавата, за това какво значи да имат основни права и задължения, как те са гарантирани и защитени и какво е значението на Конституцията.

След това под формата на дискусия учениците приеха „Kонституция“ на техния клас, избраха формата на управление, записаха каталог с права и задължения и избраха свои представители, които да прилагат и контролират изпълнението на собствената им „Kонституция“.
Той остана приятно изненадан от богатата обща култура и знанията на учениците от БУ,, Пейо Яворов“.
Наред с множество посещения в училища в България и изнасяне на лекции в учебните часове на правна тематика, г-н Васил Стойнов и екипът му са разработили мобилна апликация за телефони и таблети. Тя също се казва ПраВодач и по интерактивен начин, под формата на игра, представя принципа на разделение на властите, всяка от трите власти, основните права и задължения на децата. Обясни на присъстващите как могат да я получат напълно безплатно за да продължат да усвояват и да упражняват своите знания : Играта може да бъде свалена за мобилни на Android тук, а за мобилни устройства на iOS тук.

Сърдечно благодарихме на госта за този урок по Гражданско образование и предоставената ни възможност  на ПраВодач.
Направихме си обща снимка за спомен и си пожелахме- До нови срещи!

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи