Удължаваме срока за заплащане на таксата за Кръжока по Български език „СИП БЕЛ 31-34 “ до 03.05.2018г.

2018-05-01 11:45:22

Скъпи родители,
Пишем Ви във връзка с допълнителните часове по Български език за учениците от 1.до 7. клас за периода 23 Май – 16 Юни 2018г.
Поради смяна на финансиста и преструктуриране на достъпа до банковата сметка на Българско училище “Пейо Яворов”, УДЪЛЖАВАМЕ срока за заплащане на таксата до 03.05.2018г., включително.
След като новият финансист получи достъп до банковата сметка на Училището, ще бъдат установени броят на заплатилите родители, ще сформираме паралелките и часовете на занятията. Тези часове са допълнителни и се базират на самоиздържане.
Броят на паралелките зависи от броя на записаните деца = заплатилите родители, т.е. от ВАС.

Tаксата за Кръжока по Български език „СИП БЕЛ31-34 “ за 4 седмици е 40 евро.

Желаещите родители да внесат таксата за Кръжока по Български език „СИП БЕЛ 31-34 “ по сметката на :
ING BANK
сметка IBAN: BE 45 3631 3631 9089
BIC: BBRUBEBB
AMBASSADE DE BULGARIE,
адрес AV HAMOIR 58, 1180 UCCLE

С уважение,
От Екипа на Българско училище “Пейо Яворов”
гр. Брюксел

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи