Учим на 27 септември 2017

2017-09-25 13:25:04

В сряда, 27 септември е “Fête de la communauté française”.

Учебните занятия в Българското училище се провеждат според  графика на часовете за съответния клас.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи