15sept2017_1

Учебната година започва в събота, 05.09.2020г.

2020-11-24 10:45:16

Учебната година започва в събота, 05-09-2020г.
Учебните занятия ще се провеждат в училище Singelijn Second’Air, Place des Carabiniers 18A, 1030 Schaerbeek.

Разпределение на кабинетите за 05-09-2020 са следните:
1.А и 1.Б класове, с г-жа Байсе Kaсъмларлъ, започват в к-т Espagne
1.В клас започват в к-т Pays-Bas
г-жа Смиляна Цонева-Ойлер започва с нейните паралелки в к-т Allemande
г-н Велизар Ченков , История и цивилизации на България , в к-т Italia с 8. кл. и със сборен 9.,10.,11. и 12.кл.
г-жа Валентина Найденова, География и икономика на България, в к-т Portugalja с 5.Б, 6.Б и 7. кл.,
Подготвителен клас /5-6г./ в к-т Portugalja.

Разпределението е направено в зависимост от наличните чинове и броят на децата записани в съответната паралелка/клас.
Паралелките с учители: г-жа Чиликова, г-жа Докова, г-н Караславов ще започнат другата седмица, 09-09-2020г.
Допълнително ще публикуваме и разпределението на класовете по кабинети.
**
Г-н Живко Чакъров започва и като охрана от сутринта.
Той посреща и довежда до кабинетите ни закъснелите ученици.
Достъп до кабинетите имат родителите на учениците от 1вите класове, ПГ и новозаписаните ученици. Родителите влизат с маска

**
Бъдете здрави, пазете себе си, вашите семейства и околните. Спазвайте санитарните изисквания, носете маски.
На добър час.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи