573991

Учебната година започна!

2020-10-27 10:05:37

Уважаеми родители, настоятели, приятели,

 Учебната година започна! Нека бъде успешна, здрава и спокойна за всички деца, родители и учители!

 Учебните занятия в събота ще се провеждат в училище Singelijn Second’Air, Place des Carabiniers 18A, 1030 Schaerbeek.

В събота, 12.09.2020г., занятията започват със следния график, който е https://www.facebook.com/groups/1842094626101832/

facebook.com/groups/1842094626101832/(отваря се в нов раздел)

В PDF формат: График и хорариум от 11.09.2020

В XLS формат: График и хорариум от 11.09.2020

Уважаеми родители, класните ръководители ще посрещат учениците си пред вратата на оградата на училището! Моля, не закъснявайте, за да улесните навременното влизане в клас на учениците. 

Достъп до кабинетите имат само родителите на учениците от 1-вите класове, ПГ и новозаписаните ученици. Родителите влизат с маска. 

Г-н Живко Чакъров започва и като охрана от сутринта. Той посреща и довежда до кабинетите ни закъснелите ученици. 

Напомняме Ви, че  учениците трябва да носят заявленията за записване  разпечатани на хартиен носител и подписани от Вас. Това е отговорът, който сте получили от сайта.

Маските за учениците са задължителни  в общите помещения.

Моля, следете актуалната информацията от сайта на БУ и ФБ на БУ, която публикуваме ежеседмично.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи