Учебници и помагала

Учебниците и учебните тетрадки са раздават безплатно в началото на учебната година. Всеки родител попълва Декларация за получените учебници, учебни тетрадки и учебни помагала, след което я предава на класния ръководител. Декларация тукДЕКЛАРАЦИЯ за получени учебници, учебни тетрадки и помагала      Учебниците  задължително се връщат в края на учебната година.
При загуба или повреда, стойността на учебниците се възстановява.

[trx_columns fluid=”no” count=”4″] [trx_column_item] ПЪРВИ КЛАС

[/trx_column_item] [trx_column_item] ВТОРИ КЛАС [/trx_column_item] [trx_column_item] ТРЕТИ КЛАС [/trx_column_item] [trx_column_item] 4 клас[/trx_column_item] [/trx_columns]

[trx_columns fluid=”no” count=”4″] [trx_column_item] ПЕТИ КЛАС

[/trx_column_item] [trx_column_item] ШЕСТИ КЛАС[/trx_column_item] [trx_column_item] СЕДМИ КЛАС[/trx_column_item] [trx_column_item] 8 клас[/trx_column_item] [/trx_columns]

[trx_columns fluid=”no” count=”4″] [trx_column_item] ДЕВЕТИ КЛАС

[/trx_column_item] [trx_column_item]10 клас[/trx_column_item] [trx_column_item] 11 клас[/trx_column_item] [trx_column_item]12 клас[/trx_column_item] [/trx_columns]

 

[trx_button bgcolor=”default” type=”square” style=”default” size=”big” icon=”icon-bell” bg_style=”custom” link=”http://www.znam.bg/zmonres/edu/” target=”_blank” popup=”no” color=”#FFFFFF” bg_color=”#009B75″]Електронно учебно съдържание[/trx_button]