Учебна програма  

2016-2017 годинa

Програма по Български език и литература  (БЕЛ)

Понеделник

10 клас: 17:00 – 19:25ч.

 /3 учебни часа по 45 мин. + 10 мин междучасие ()

Вторник

7 клас : 17:30 – 20:45 ч.

/ 4 учебни часа по 45 мин. + 15 мин междучасие ()

9 клас : 17:30 –  19 :55 ч.
/ 3 учебни часа по 45 мин. + 10 мин. междучасие
 

Сряда

Подготвителна група : 13:15 – 15.30 ч  КАБИНЕТ 2

4 учебни часа по 30 мин. + 15 мин междучасие (: – : ч.)

1-а клас :  13:35 – 17:30 ч. (БЕЛ & Роден край)  КАБИНЕТ 3

/ 6 учебни часа по 35 мин. + 20 мин междучасие (ч.)/

2-а клас : 13:30- 17:10 ч. (БЕЛ)   КАБИНЕТ 4

/5 учебни часа по 40 мин. + 20 мин междучасие (ч.)

3-a клас :  13:30 – 17.55 ч. (БЕЛ & Човек и Общество)   КАБИНЕТ 1

/6 учебни часа по 40 мин.+ 25 мин междучасие (: – : ч.)

8 клас : 18:05-21:15 ч .  КАБИНЕТ 1

 / 4 учебни часа по 45 мин. + 10 мин междучасие(ч.)

Четвъртък

11 клас: 17:30 –19:55 ч. 

  / 3 учебни часа по 45 мин. + 10 мин междучасие (ч.)

Петък

12 клас : 17:30 -19:05

/2 учебни часа по 45 мин. + 5 мин междучасие (ч.)

Събота 

1-б клас :  9:05 – 13:00 ч.  (БЕЛ & Роден край) КАБИНЕТ 3

/ 6 учебни часа по 35 мин.+ 20 мин междучасие (ч.)

1- в клас :  13:30 – 17:25 ч.  (БЕЛ & Роден край) КАБИНЕТ 4

/ 6 учебни часа по 35 мин.+ 20 мин междучасие (ч.)

2-б клас :  13:30 – 16:50 ч. (БЕЛ)   КАБИНЕТ 2

/5 учебни часа по 40 мин.+ 20 мин междучасие (ч.)

3-б клас : 08 : 40 – 13 : 05 ч. (БЕЛ & Човек и Общество) КАБИНЕТ 4

/6 учебни часа по 40 мин.+ 25 мин междучасие ( ч.)

4  клас :  13:30 – 17:55 ч. (Човек и Общество & БЕЛ)  КАБИНЕТ 3

  /6 учебни часа по 40 мин. + 25 мин междучасие (ч.)

5 клас : 8:30-11:35  ч.  КАБИНЕТ 2

/4 учебни  часа по 45 мин +15 мин междучасие от 10 :00 до 10 :15/

6 клас : 11:50 – 15:50  ч. КАБИНЕТ 1

/4 учебни  часа по 45 мин + 15 мин междучасие от 13:45 до 14:00/

 

Програма по География и икономика  на България

Сряда 

7 и 8 клас през седмица  от 15:35 до 18:00 ч КАБИНЕТ 2

/3 учебни часа по 45 мин. + 10 мин междучасие/

10 клас  през седмица от от 15:45 до 18:10 ч  КАБИНЕТ 2

/3 учебни часа по 45 мин. + 10 мин междучасие/

Събота

5 клас : 11:50 – 12:25 ч. КАБИНЕТ 1

/1 учебен час по 45 мин./

 

Програма по История и цивилизация  на България

Вторник

10 и 11 клас през седмица 17:00 – 20:15 ч.

/4 учебни часа по 45 мин. + 15 мин междучасие/

Събота  

6  клас : 10:00 – 11 :30 ч.   КАБИНЕТ 1

/2 учебни часа по 45 мин. + 5 мин междучасие 10:50 – 10:55/

5 клас : 12:30 – 13:15 ч.  КАБИНЕТ 2

/1 учебeн час по 45 мин./