Архив 2016-2017 година

УЧЕБНАТА 2016-2017 година

Продължителност на учебната 2016-2017 година

Начало на учебната година: 1 септември 2016 г.

Откриването на Новата учебна година ще се състои на 17 септември, събота.

 

Срокове

І-ви срок 01.09.2016 г. / четвъртък/ – 22.01.2017 г. / неделя/

Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

ІІ-ри срок 23.01.2017 г. / понеделник/ – 18.06.2017 г. / неделя/

ПГ и 1 клас – приключват седмицата на 14 май 2017 год. (неделя) вкл.; /31 учебни седмици

2 и 3 клас – приключват седмицата на 21 май 2017 год. (неделя) вкл.; /32 учебни седмици

4-6 клас – приключват седмицата на 4 юни 2017 год.( неделя) вкл.; /34 учебни седмици

7-11 клас – приключват седмицата на 18 юни 2017 год. (неделя) вкл. /36 учебни седмици

12 клас – приключва седмицата на 14 май 2017 год. (неделя) вкл.; /31 учебни седмици

Ваканции
от понеделник 31.10.2016 до неделя 06.11.2016 – Вси светии

от събота 24.12.2015 до петък вкл. 06.01.2017 – Коледна / Учим на 07.01.2017 г.

от понеделник 27.02.2017 до неделя 05.03.2017 – Карнавална

от понеделник 03.04.2017 до понеделник 17.04.2017 – Великденска

Връчване на свидетелствата

от 1-ви до 12-ти клас – 04 юни 2017 г. (неделя) от 11.00 часа

Всички учебни часове за учениците по БЕЛ от 7 клас до 11 клас ще бъдат отработени.

Справка с учителя в съответния клас.

Коледно тържество – 10.12.2016 (събота) от 11 часа

salles du Boetendael, Rue du Doyenné, 96 , 1180 Uccle

Тържество по случай 24 май и раздаването на удостоверенията за завършен клас

на учениците от ПУГ, 1-ви до 6-ти клас и 12-ти клас – 04 юни 2017 г. (неделя) от 11.00 часа

salles du Boetendael, Rue du Doyenné, 96 , 1180 Uccle

Удостоверенията за завършен клас на учениците от 7-ми , 8-ми, 9-ти, 10-ти клас ще бъдат раздадени на 18 юни 2017 г., неделя, от 10.30 часа в Училище.

Годишен хорариум на часовете 2016 – 2017 г.
Подготвителен клас 4 учебни часа БЕЛ по 31 учебни седмици = 124 часа годишно

Начален етап

1 клас – 3 клас – Български език и литература – 32 учебни седмици *5 учебни часа седмично = 160 учебни часа годишно

4 клас – Български език и литература – 34 учебни седмици * 5 учебни часа седмично = 170 учебни часа годишно

1 клас – Роден край – 32 учебни часа годишно;

3 клас – Човекът и обществото –32 учебни часа годишно;

4 клас – Човекът и обществото – 34 учебни часа годишно;

Прогимназиален етап

5-8 клас – БEЛ – 34 учебни седмици * 4 учебни часа седмично = 136 учебни часа годишно;

5 клас – История и цивилизации – 34 учебни часа годишно;

5 клас – География на България – 34 учебни часа годишно

6 клас – История и цивилизация – 68 учебни часа годишно;

7 клас– География и икономика – 51 учебни часа годишно;

8 клас – География и икономика – 51 учебни часа годишно;

Гимназиален етап

9 клас – 11 клас – Български език и литература – 108 учебни часа годишно;

36 учебни седмици * 3 учебни часа седмично = 108 учебни часа годишно;

12 клас – Български език и литература – 62 учебни часа годишно;

31 учебни седмици * 2 учебни часа седмично = 62 учебни часа годишно;

10 клас – География и икономика – 54 учебни часа годишно;

10 клас – История и цивилизация – 72 учебни часа годишно;

11 клас – История и цивилизация – 72 учебни часа годишно;