Документи за записване

АКО ИСКАТЕ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ ЗА 2022 / 2023 УЧЕБНА ГОДИНА, МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО  Пишете имената на детето и мястото на раждане задължително на български език    Ученик/ученичка, които се преместват в Българско училище „Пейо Яворов“ от училище от България или от друго БНУЧ , задължително при подаването на документите представят Удостоверение за преместване, … Продължете с четенето на