CARTON_INVITATION_PROJECTION_RP_9h-20h45

Участие на наши ученици в дискусия по тема ,, Европа и климатичните промени“.

2020-04-25 14:50:17

На 28 ноември 2019г., г-жа Златина Русева, арт. директор на Millenium Film Festival гостува в Българско училище “Пейо Яворов“. Тя проведе кратък разговор с учениците от сборен 8., 9. и 10. класове и разказа за проекта си, за предстоящата среща , която се организира в Брюксел, на младежи с европейски и световни лидери, на 03.12.2019г, вторник. Лично покани децата, ако имат желание и интерес по темите, да участват в дебатите (кръглата маса). Всъщност кръглите маси са 5, на 5 различни теми. Тя сподели:
,, Наблюдението, което направихме е, че младите хора се чувстват загрижени за околната среда и затова искат да се включат, да участват активно в дебатите за климата, както показва впечатляващият брой (15 000 млади хора през септември 2019 г.) на ученици и студенти, участвали в протест в защита на климата. Проблемът е, че те не се чувстват чути. Ето защо решихме да организираме пет кръгли маси, всяка с различна тема, за да подходим към климата от различни ъгли. Тези разговори ще обединят между три и четири политически ръководители на високо равнище и специалисти по зададените теми, както и младите участници. Следователно целта е да се започне реален конструктивен диалог между младите хора и лицата, вземащи решения. Този обмен, който е повече от необходим, ще бъде възможността младите хора да споделят своите идеи, страхове и въпроси с присъстващите, които вземат тези решения.“
Информацията с програмата беше светкавично разпространена до родителите и учениците от 7-ми до 12-ти класове.
Учениците от БУ “Пейо Яворов“, Брюксел : Надя Иванова Дъглас и Ния Начкова Стайкова от 7. клас, Слав Мирославов Чакрини от 8.клас и Красимир Анатолиев Ронков от 10. клас, дискутираха заедно със свои връстници от белгийски училища и с европейските представители:
Mariya Gabriel -Commissaire Européenne à l’Économie et à la Société Numérique, Pierre Harzé -Deputy Director of United Nations / United Nations Development Program, Marie Arena -Membre du Parlement Européen et du parti S&D , Isaac Valero -Deputy Head of Unit, Foresightand Strategic Communication, Secrétaire Général de la Commission EU.

Сегашните европейски управляващи събеседваха с младежите, отговориха на техните въпроси. Всички заедно търсиха решения за доброто бъдеще.
За българските ученици бе прекрасна възможност да се включат и да споделят своите виждания по темата: ,,Европа и климатичните промени, как искам да израствам, как да подобрим живота в Брюксел, как да запазим пчелите, а не да търсим с какво да ги заменим и т.н.“. Прекрасна възможност за изява и трупане на опит, така необходим в личностното израстване на всяко дете!
Всъщност, в часовете ни по География и икономика винаги сме разговаряли за неблагоприятните процеси и явления, за опазването на околната среда, чистотата на водата, почвите, въздуха, за проблемите които съществуват, от какво се предизвикват и какво би могло да се направи, за да живеем в по-чиста природна среда…

Сърдечно благодарим на г-жа Златина Русева за предоставената ни възможност, учениците да се включат в тази интересна и актуална дискусия “L’Union Européenne et les Nations Unies face au climat”.

Валентина Найденова

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи