HOOD_Balloons_750x421_052617

Тържеството за края на учебната година е на 19. юни, неделя, от 13.00 часа. Очакваме ви!

2022-06-26 23:43:35

Скъпи ученици, родители, приятели,
БУ “Пейо Яворов” ще празнува края на успешната учебна 2021/ 22 година на 19. юни, неделя, в залите на центъра “St Marc”, на адрес:
Paroisse Saint Marc

Avenue De Fré 74

1180     Bruxelles
Тържеството започва в 13.00 с изпращането на нашите чудесни дванайсетокласници и програмата на децата от 2., 3. и 4. клас. Програмата продължава с изявите на порасналите ученици от прогимназиалните класове. Удостоверенията ще бъдат раздадени от класните ръковолители по класове. 
Практично: Предлагаме Ви да вземете участие в тържеството главно по време на представянето на класа на Вашите деца. 
Приканваме Ви да се включите в празника и да приготвите и донесете нещо вкусно. Училището подсигурява вода и индивидуални чаши, чинии и прибори за еднократна употреба. Имаме нужда и от родители-доброволци, които да пристигнат в 11.00 часа и да помогнат с подреждането на залата и с паркинга, който е с ограничен капацитет. Доброволците могат да се свържат с нас на имейл: miglenascheers@yahoo.com
Очаквайте окончателната програма на тържеството по-късно тази седмица.
Благдарим Ви от сърце, че бяхте с нас през тази учебна година! Очакваме Ви!
С поздрав,Миглена Дикова

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи