cropped-cropped-cropped-ot-uchilishteto-e1623011124754-1.jpg

Търсим учител със специалност “История и цивилизации“ за 2022-2023 учебна година

2022-05-19 12:49:47

За втория учебен срок на 2021-2022 учебна година, Българско училище „Пейо Яворов“ в гр. Брюксел набира кандидатури  за:

 • учител по История и цивилизации на България от 5-ти до 12-ти клас – титуляр

Изисквания към кандидата

 • да има Висше педагогическо образование по специалността
 • да има опит в образователната сфера като учител
 • да е високо мотивиран, c добри организаторски качества, със способност за работа в екип
 • редовна карта за престой и право на работа в Белгия

Функции на учителя:

 • позицията на учителя е с непълно работно време :  вечер след 17 часа през седмицата, сряда следобяд и събота през деня в зависимост от учебната програма и графика на часовете за съответен клас/паралелка, и по съответния учебен предмет
 • да участва  в допълнителните мероприятия,  които се организират с образователно-възпитателна и патриотична цел
 • да поддържа комуникацията с родителите и ги информира за учебният процес, важни дати и събития
 • да изготвя ежемесечен отчет за извършваните дейности, който предоставя на директора на училището
 • да се самоосигурява според законодателството
 • да следи и отговаря за безопасността на учениците, за дисциплината и доброто им поведение
 • да следи и отговаря, наред  с директора на училището, за поддържане на високо ниво на противопожарна безопасност
 • учителят е отговорен да изпълнява възложените му от директора задачи

Заплащане: Родителският съвет е гласувал почасово възнаграждение / хонорар /. Заплатата се образува въз основа на проведените часове за всеки месец и не може да бъде основен източник на доходи.

Кандидатстване: Молим кандидатите, които проявяват интерес да изпратят автобиография, мотивационно писмо  и копие от дипломата до : bg.uchilishte.bru@gmail.com;

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи