Търсим помещения за провеждане на учебни занятия през 2018-2019 учебна година

2018-03-08 13:10:56

Уважаеми родители, настойници,

БУ „П.Яворов“ търси помещения за провеждане на учебни занятия през 2018-2019 учебна година.

Нуждаем се от Вашето съдействие. Бихме искали да помолим тези от вас, които имат възможност да помогнат, да попитат директора на училището, в което учат вашите деца, училище във вашия квартал или вашата община, дали е възможно да се наемат 5 класни стаи, в събота, за 30 учебни седмици, и при какви условия.  При намиране на подходящи помещения, или за допълнителна информация, моля, свържете се с г-жа Найденова (0475 93 30 88). В приложение към писмо по мейла Ви, ще намерите текст на френски език, който бихте могли да използвате във вашата кореспонденция с училищата.

С благодарност и уважение,

Училищното ръководсто

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи