Такси за учебната 2016 / 2017

2016-09-20 09:12:13

Уважаеми родители,

Таксите по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика, и подготвителна група за учебната 2016 / 2017 ще  бъдат определелени до  15.10. 2016 година, след което ще се публикуват на сайта.
Плащането може да бъде направено еднократно, или на две вноски :

за 1-ви срок –  до края на месец ноември,  за 2-ри срок – до края на месец март.

За всички които желаят, издаваме регистрирани бележки за внесената такса.
Ако все пак по някаква причина държите да внесете такса до краяа на месец септември, заплатете  миналогодишната, която още е на сайта, а покъсно ще изравним .

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи