ТАКСИ 2016/2017

2017-01-10 17:34:44

Таксите по български език и литература, история, география и подготвителна група заучебната 2016/2017 са както следва:

Клас Предмет I срок II срок
1 – 8 клас вкл. Бълг. език и литература 145.00 EUR 145.00 EUR
9 – 12 клас вкл. Бълг. език и литература 145.00 EUR 145.00 EUR
5, 6, 11 клас История 95.00 EUR 95.00 EUR
8, 10 клас География 95.00 EUR 95.00 EUR
Подготвителна група Бълг. език и литература 145.00 EUR 145.00 EUR

Намаление на таксата за всеки отделен предмет в размер от 15 евро на година по БЕЛ (7,50 на срок), 10 евро на година по История (5 евро на срок), 10 евро на година по География (5 евро на срок), може да бъде получено след подаване на декларация от родителите, че обучението не е финансирано от бюджета на РБългария или друга организация. Формуляр на декларацията може да бъде получен в училището или изтеглен от сайта на училището.

Съответните суми трябва да се преведат до:

30 НОЕМВРИ 2016  за 1 срок

30 МАРТ 2017 г за втори срок,

или на един път до 30 НОЕМВРИ 2016   по сметка:

ING BANK

сметка No 363-1363190-89

AMBASSADE DE BULGARIE

адрес AV HAMOIR 58, 1180 UCCLE

IBAN: BE45 3631 3631 9089 /или еформат ВЕ45363136319089/

BIC: BBRUBEBB

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи