Финансиране

Българско училище „Пейо Яворов“ е регистрирано под номер 7 в списъка на българските неделни училища в чужбина (БНУЧ). Списъкът е утвърден със Заповед № РД09-1024/ 29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 334/08.12.2011 г.  Дейността на училищeто ни се подпомага със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката, и се дофинансира чрез училищни такси.

Такси

Със записването на всеки ученик/ ученичка трябва да се заплати такса, определена от Родителския съвет.

Такси за 2021/2022 учебна година са :

Клас1-во дете2-ро дете3-то дете
Подготвителни групи , такса ЗИП БЕЛ250200150
От 1. до 4 клас такса ЗИП БЕЛ250200150
От 1. до 4. клас такса СИП Родинознание605040
От 5. до 12. клас Такса пакет БЕЛ, История и География350300250
Курс по БЕЛ, т.н. Модул БЕЛ по ОЕЕР250200150

Такса СИП Родинознание  включва обучението:

  • за  1.и 2. клас по Околен свят,
  • за 3. и 4. клас по Човекът и обществото.  

Уточняваме:

Таксата за 2021-2022 учебна  година за ученик от 1. до 4. клас, комбинирано ЗИП и СИП, е: 

  • за първо дете е 250+60 = 310 евро,
  • за второ дете е 200 + 50 = 250 евро,
  • за трето дете е 150+40 = 190 евро. 

Внимание! В банковия превод задължително се попълват имената и класа на ученика на латиница, и се уточнява заплащаната такса „такса ЗИП и СИП “.

**

Внимание!  При такса ЗИП или пакет ЗИП ( 5.-12. клас  ) в банковия превод задължително се попълват имената и класа на ученика на латиница, и се уточнява заплащаната такса „такса ЗИП“.

Уточняваме:

Обучението в кръжока СИП по РОДИНОЗНАНИЕ  за 1.клас (Околен свят) , за 2. клас (Околен свят), за 3. клас (Човекът и обществото) и за 4.клас (Човекът и обществото), е по желание на родителите.

Пакетната таксата за 2021-2022 учебна  година за ученик от 5. до 12. клас включва Задължително изучаваните учебни дисциплини (ЗИП ), както предвижда българското законодателство за Българските неделни училища в чужбина (БНУЧ):

1.            Български език и литература (БЕЛ) (от 1. до 12.клас и в подготвителните групи),

2.           История и цивилизации на България (от 5. до 12.клас),

3.           География и икономика на България (от 5. до 12.клас),

Молим, таксата да бъде заплатена в срок най-късно до 30 октомври на същата учебна година по Банковата сметка на училището:

BE 27 0689 1016 5373

Belfius

Ecole bulgare „Peyo Yavorov“ auprès de l’ambassade de Bulgarie en Belgique

Напомняме! В банковия превод задължително се попълват имената и класа на ученика на латиница, и се уточнява заплащаната такса.

Още:

Годишната училищна такса за ЗИП и СИП обучение, по решение на родителския съвет, от 2019-2020 учебна година, е невъзвръщаема.

Дете, записано по-късно, заплаща пропорционална такса спрямо времето на записване.

Семейства в затруднено финансово положение могат да платят таксата на части, ако представят необходимите официални документи пред ръководството на училището.

Първо дете е най-голямото дете в семейството.

Такса КУРС по БЕЛ, Модул БЕЛ по ОЕЕР (общата европейска езикова рамка) включва обучението на деца неговорещи или слабо говорещи езика, за което сме Ви информирали и сме публикували многократно на сайта на БУ, последното е : https://bguchilishtebru.be/2021/09/10/ot-18-septemvri-sabota-zapochva-kursat-po-be-obuchenieto-na-detsa-negovoreshti-ili-slabo-govoreshti-balgarski-ezik-be-niva-a1-a2-po-evropeyskata-ezikova-ramka/

Училището издава удостоверение за платена такса на всички желаещи родители. Моля, изпращайте вашите съобщения до bg.uchilishte.bru@gmail.com