Earth_day

Световен ден на Земята - 22 април 2021

2021-04-25 20:00:35

Обичай Земята! Не си я наследил от родителите си, но я дължиш на децата си.“ Индийска мъдрост

Световният Ден на Земята се отбелязва всяка година на 22 април за привличане на вниманието върху опазването на планетата Земя.
За първи път инициативата започва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада.
През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен.
България се включва в отбелязването му през 1993 г.

Целта е да се обединят хора от цял свят в защита на околната среда и необходимостта от опазване на природните ресурси на планетата.

Не само в Деня на Земята, но и в нашето ежедневие и през останалата част от годината можем да променим начина си на живот, за да намалим въздействието си върху околната среда.

Сред решенията, предложени през годините от Деня на Земята за спасяване на планетата, откриваме намаляването на отпадъците, рециклирането на материали, забраната за използване на вредни химикали, спирането на обезлесяването, прехода от изкопаеми източници към възобновяеми източници и защита на застрашените животни и растения.

Да ценим и пазим това, което имаме , за да ни има нас и всички други след нас!

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи