„Символ на Доброто“ III-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА - 2018

2018-09-24 15:30:56

„Сдружение Азбукари“, Единение „Българи за България“ и Професионална гимназия по каменообработване в село Кунино организират

III-ти НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА – 2018  „Символ на Доброто“
Цел:
Конкурсът за детска рисунка на тема „Символ на Доброто“ е насочен към българските деца, живеещи в страната и в чужбина. Желанието ни е да мотивираме учениците, чрез творчеството си, да пресъздадат образа на Доброто днес, да покажат положителните страни в характера на българския народ, добрите постъпки на отделни личности или общности, красотата на българската природа и особеностите на родните обичаи, традиции и култура. Децата на България имат нужда от Добри примери, подкрепа и надежда, за да ги вдъхновим да растат щастливи и отговорни за своето, изпълнено с добротворство бъдеще. Конкурсът за рисунка „Символ на доброто“ има за цел да привлече вниманието на децата върху впечатляващите светли образи на нашето съвремие. Чрез рисунките си учениците са провокирани да мислят върху въпроса: „Какво означава да бъдеш добър днес?“ Организаторите призовават всички участници в конкурса, чрез безграничния полет на своето въображение, да покажат своите индивидуални творчески възможности.
Регламент:
Право на участие имат ученици от цялата страна от I до XII клас от училищата, читалищата, клубовете, школите, както и българчета, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален, колективни рисунки няма да бъдат разглеждани.
• Всеки участник може да се включи само с една творба.
• Рисунките трябва да бъдат на хартиен носител с размер 35х50 см. или А4 – 21х29,7 см. (без паспарту), с материали по избор, по една индивидуална рисунка на участник.
Участниците могат да изпращат рисунките си до 31 януари 2019 г.
• На гърба на всяка рисунка трябва да се съдържа информация за:
• име и фамилия на автора;
• клас;
• възраст;
• учебно заведение;
• населено място;
• пощенски и електронен адрес;
• телефон за контакт на родител/учител;
При необявен клас на участика, същият ще бъде определен в клас спрямо посочената възраст, по преценка на журито.
Класиране:
Първа възрастова група – от I до IV клас.
Втора възрастова група – от V до VII клас.
Трета възрастова група – от VIII до XII клас.
Критериите са:
• Близост до темата
• Проявена фантазия
• Оригиналност
• Композиция
• Съчетаване на цветовете
Рисунките, получили най-много гласове, ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще избере и окончателните финалисти за почетната стълбичка на победителите. Отличените ще получат награди и изненади на специална церемония, за която ще бъдат предварително информирани. Очакваме да изпращате рисунките си на адрес: България, гр. София, кв. Редута, ул. Царичина 1, офис 1, „Сдружение Азбукари“, пощ. код 1505.
Конкурсът за рисунка „Символ на доброто“ цели да популяризира Националната кампания„Монумент Дядо Добри – Първият паметник на Доброто в България“. Това е една от най- хуманните инициативи в българския обществен живот, защото е насочена към една от най- ценните добродетели – Добротата. Ученици от Професионалната гимназия по каменообработване в село Кунино ще бъдат автори на паметника на дядо Добри, заедно със скулптора Красимир Митов. В центъра на цялата кампания са децата. Идеята е те да припознаят добродетелите, взимайки пример от Дядо Добри.
Информация за благотворителната кампания за изграждане на „Монумент Дядо Добри- първият Паметник на Доброто в България“ можете да намерите на адрес:
https://www.facebook.com/Pametnik.Diado.Dobri/, както и на 

https://azbukari.org/initiatives/monument-dyado-dobri-parviyat-pametnik/

www.azbukari.bg                         

Заедно можем всичко.

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи