Сигурността и безопасността на нашите ученици

2017-11-27 17:03:54

Уважаеми Родители,

Сигурността и безопасността на Вашите деца по време на учебните занятия в събота на територията на ULB е приоритет на Ръководството на БУ “Пейо Яворов”. Искаме да Ви обърнем внимание върху факта, че не е целесъобразно децата Ви да се разхождат без придружител в района около сградата (корпус А). За да се избегнат евентуални злополуки или други нежелателни последствия, Ръководството на училището разчита на Вашето сътрудничество.

С цел защита на децата Ви от потенциални опасности, преди започване на занятията, Ви препоръчваме да съпровождате децата до самата сграда (корпус А).

След приключване на учебните занятия, е необходимо да дойдете и вземете децата от същата сграда (корпус А).

Напускане на сградата от учениците без придружител не се препоръчва. В допълнение, самостоятелното разхождане на учениците в района на на територията на университета ULB е нежелателно.

Родителите, които желаят децата им преди започване на учебните занятия, самостоятелно да се придвижват от паркинга до сградата (корпус А), или да напускат без придружител сградата (корпус А) след приключване на учебния процес, е необходимо да попълнят и подпишат следната декларация (вижте по-долу), като я изпратят по е-мейл до училището, а оригиналът да предадат на съответния учител.

Безопасността на вашите деца, преди и след учебните занятия, е Ваше задължение. Училището не носи никаква отговорност, ако решите да не спазвате тези препоръки.

Декларация за изтегляне тук: Декларация

Ръководството на БУ “Пейо Яворов”

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи