DU

Седмицата от понеделник до събота, 9 - 14 ноември 2020г., е учебна за БУ ,,Пейо Яворов"

2020-11-24 10:36:50

Уважаеми родители, скъпи ученици, 

Предвид решенията на федералните власти в Кралство Белгия и взетите мерки на белгийското федерално правителство срещу разпространението на коронавируса – удължаване на есенната ваканция от 9 до 15 ноември, учебните занятия би трябвало да се възобновят считано от понеделник 16 ноември 2020 г.  Българското училище е длъжно да се съобрази с изискванията и решенията за безопасност в страната, но в същото време сме длъжни и да покрием годишния хорариум на часовете, предвиден в учебния план за 2020-2021 г., въз основа на което в края на учебната година ще издадем удостоверения за проведено обучение на учениците.

Тъй като не знаем какво още ни очаква и през следващите месеци, зимни и пролетни, всички учители единодушно взехме решение да учим/работим в седмицата от 9 до 15 ноември. 

Молим да вземете под внимание, че за БУ ,,Пейо Яворов” следващата седмица, от 9 до 15 ноември, е учебна и занятията отново ще се проведат онлайн. Всеки класен ръководител ще изпрати допълнителна информация за провеждането на часовете.

С уважение,

учителите на БУ ,,Пейо Яворов”

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи