Седмичен график за 2019-2020 учебна година от 24.10.2019г. за 36 учебни седмици

Учебните занятия започват на 2 септември 2019 година (понеделник) за 8-ми клас . За останалите класове направете справка в Седмичен график и програма на часовете за 2019-2020 учебна година.

Учебните занятия през 2019-2020 година се провеждат  6 дена от седмицата, в зависимост от съответния клас, на две места:

Събота в Campus de la PLAINE,  Boulevard de la Plaine 236, 1050 Ixelles в аудиториите на Свободния университет на Брюксел-ULB. Залите са в корпус А , P.A2.120 + P.A2.122 + A2.220 + P.A2.222; ЗА 1-ви „а“ , 1-ви „б“ , 1-ви „в“, 2-ри „а“, 2-ри „б“, 2-ри „в“, 3-ти „б“, 3-ти „в“, 4-ти „б“, 4-ти „в“, 5-ти „б“, 6-ти клас , 7-ми клас и Подготвителна група Б.
https://www.ulb.ac.be/campus/plaine/plan-F.html
https://www.google.fr/maps/@50.8197305,4.3954434,1067m/data=!3m1!1e3
stib-plaine

През седмицата,(от понеделник до петък)за останалите класове учебните занятия се провеждат на Avenue Аlbert Lancaster 47 A, 1180-Bruxelles.  

Справка за класа и за часа на провеждане на учебните занятия направете в меню : Седмичен график и програма на часовете за 2019-2020 учебна година.