9-steps-to-a-smart-start

Съобщение: начало на учебните занятия

2022-01-31 14:27:42

Уважаеми родители, настоятели, приятели,

Във връзка с промените в отношението към епидемиологичната обстановка в страната и въз основа на решението на консултативния комитет на белгийското правителство, което гласи, че от 10.01.2022 всички начални и средни училища ще се върнат към присъствена форма на обучение, през следващата седмица учебните занятия в българското училище ще са присъствени.

Във връзка с това и с оглед на опазването на здравето на децата и родителите е необходимо да се спазват следните превантивни мерки:

задължително носене на маски за всички ученици на и над 6 години

систематична вентилация на класните стаи и всички общи закрити помещения

училищните междучасия да се вземат по график, който не позволява смесването на големи групи от различни класове

спазване на правилата за тестване и карантина, обучението в класове с 4-ма инфектирани ученици ще бъде провеждано дистанционно в електронна среда

призовават се родителите да извършат бърз антигенен тест на децата преди връщането им в училище и да тестват децата периодично

родителите не се допускат в сградата на училището и придружават децата си до външния вход

задържането вкъщи на деца с начални и изявени симптоми на грип и настинка е силно препоръчително

Своевременно ще получите информация за промени в организацията на учебната дейност в съответсвие с измененията на епидемичната ситуация в страната.

Благодарим Ви за разбирането и съдействието!

С пожелание за здраве и бодър дух,

От екипа на БУ „Пейо Яворов“

Последни публиакции

Контакти

Социални мрежи